Keldby og Elmelunde Sogne

 

Kirkenyt

 Marts2018.pdf

Dåbsgudstjenester:

Dåbsgudstjenester er offentlige gudstjenester, så alle er velkomne, men i tilfælde a,f at der ikke er nogen dåbshandling, kan gudstjenesten aflyses.

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offenlige og dagsorden kan ses i infotavle ved vore kirker, ligesom referaterne. Alle er meget velkomne, men der gøres opmærksom på, at det kun er rådsmedlemmerne der har taleret ved møderne.

Sognehuset i Keldby
Der er muligt at leje sognehuset til begravelseskaffe og mindre receptioner
i forbindelse med kirkelige handlinger i Keldby og Elmelunde kirker.
Brug af huset aftales med Helle Jakobsen, tlf. 55813220
Priser og regulativ findes på vores hjemmeside under Keldby Kirke og derefter Sognehus

97201517433075strikketj.pngStrikkeklub

Den sidste tirsdag i månederne

januar, februar, marts – september, oktober og november

holdes ”aftenstrikkeklub”. Vi starter kl. 19:00

Der strikkes til Gambia

Ansvarlig for strikkeklubben er Helle Jacobsen, tlf. 22100575