Keldby og Elmelunde Sogne

 

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offenlige og dagsorden kan ses i infotavle ved vore kirker, ligesom referaterne. Alle er meget velkomne, men der gøres opmærksom på, at det kun er rådsmedlemmerne der har taleret ved møderne.

Planlagte menighedsrådsmøder 2018

Torsdag 1/2

Torsdag 22/3

Torsdag 24/5

Torsdag 9/8

Torsdag 27/9

Torsdag 8/11