Aktiviteter i Keldby Elmelunde kirker

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og dagsorden kan ses i infotavle ved vore kirker, ligesom referaterne. Alle er meget velkomne, men der gøres opmærksom på, at det kun er rådsmedlemmerne der har taleret ved møderne.

Strikkeklub

Strikkeklubben

Den sidste tirsdag i månederne

januar, februar, marts – september, oktober og november holdes ”aftenstrikkeklub”.

Vi starter kl. 19:00

Der strikkes bl.a dåbsklude til kirkernes dåbsbørn

Ansvarlig for strikkeklubben er Helle Jacobsen, tlf. 22100575

Sognehuset i Keldby

Det er muligt at leje sognehuset til begravelseskaffe og mindre receptioner
i forbindelse med kirkelige handlinger i Keldby og Elmelunde kirker.
Brug af huset aftales med Helle Jakobsen, tlf. 55813220
Priser og regulativ findes på vores hjemmeside under Keldby Kirke  og derefter Sognehus