Kontakt

Navne og adresser

 

Sognepræst ved Magleby, Borre, Keldby og Elmelunde Kirker

Pia Hjort Nielsen 

Klintevej 502, 4791 Borre 

Tlf.: 55812083 Træffes bedst: tirsdag - fredag 10.00 -11.00

mail: phn@km.dk 

Graver ved begge kirker
Frederik Friis-Hansen
Præstegårdsstræde 6
4780 Stege
kontor tlf. 55 81 31 21/20523101
Træffes bedst tirsdag - fredag 8.00 - 9.00
keldbyelmelunde@gmail.com

Kirkesanger ved begge kirker
Sofie Lindhardt

Omviser Keldby kirke 

Svend Skov, tlf. 55813414

Omviser Elmelunde kirke

Jim Hansen, tlf. 40 18 40 72