Bisættelse/begravelse

Når et menneske dør, skal dødsfaldet anmeldes til præsten/kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde var bosiddende. Anmeldelsen foretages af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge og senest to dage efter dødsfaldet. Man skal bruge en særlig blanket (Anmodning om begravelse/ligbrænding) som findes på

www.personregistrering.dk under blanketter.

Man kan også få den udleveret hos præsten eller bedemanden.

I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til præsten gennem en bedemand. Med præsten aftales tid og sted for bisættelsen eller begravelsen. Det er muligt at blive begravet/bisat i en anden kirke end den der hører til ens bopælssogn, hvis præsten indvilliger heri.

Ved begravelse forstås en begravelseshandling hvor kisten sænkes i graven og jordpåkastelsesritualet finder sted på selve kirkegården. Ved bisættelse forstås en begravelseshandling, der efterfølges af kremering (ligbrænding) og urnenedsættelse. Bisættelsen/begravelsen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Forud for begravelsen/bisættelsen mødes de pårørende med præsten til en samtale om afdøde. Her aftales gudstjenestens gang og de salmer der skal indgå. Der er mulighed for at høre og læse salmerne på

www.dendanskesalmebogonline.dk