Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og dagsorden kan ses i infotavle ved vore kirker, ligesom referaterne. Alle er meget velkomne, men der gøres opmærksom på, at det kun er rådsmedlemmerne der har taleret ved møderne.

Planlagte menighedsrådsmøder i 2023

9/2 - 23/3 - 17/5 - 2/8 - 13/9 - 5/10 - 15/11

 

Menighedsmøde 6/8. Frokost efter gudstjeneste