Konfirmation

I Keldby og Elmelunde sogne finder konfirmation normalt sted på 8. klassetrin. Undervisningen begynder i uge 43 og fortsætter frem til selve konfirmationen. Konfirmanderne undervises samlet og kan frit vælge, om de vil konfirmeres i Keldby eller Elmelunde kirke.

Konfirmationerne ligger per tradition på den sidste søndag i april og den første søndag i maj. Datoerne går på skift i de to kirker.

Man skal som hovedregel være døbt i en af kirkerne eller bo i et af sognene for at blive konfirmeret i Keldby/Elmelunde. Herudover er det muligt at blive optaget på holdet efter aftale med præsten.

Hvis man af særlige årsager ønsker at følge undervisningen på et andet hold for derefter at blive konfirmeret i Keldby/Elmelunde, kræver dette en forudgående aftale med præsten.

Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man har fulgt undervisningen og har været i kirke ti gange under forløbet.

Man skal være døbt for at blive konfirmeret. Er man ikke døbt, aftaler man en dato for dåb med præsten inden selve konfirmationen.

Tilmelding til konfirmation 2025

Ønsker du at blive konfirmeret i en af Østmøns kirker så kom til indskrivning i Keldby sognehus

torsdag d. 22. august kl. 16.00.

Du skal møde op med mindst en af dine forældre. I Magleby og Elmelunde Kirke afholder vi konfirmation d. 27. april og i Keldby og Borre kirke d. 4. maj. 2024

Er der noget, I er i tvivl om, kan I kontakte mig på tlf.: 55 81 20 83.

Jeg glæder mig til at møde jer alle!

Pia Hjort Nielsen, sognepræst