Velsignelse

Hvis i har indgået registreret partnerskab eller er i blevet borgerligt viet, kan i få en efterfølgende velsignelse i Keldby eller Elmelunde kirke. Selve ritualet ligger tæt op af vielsesritualet, med visse variationer.

Ønsker i at blive velsignet skal i rette henvendelse til præsten. Som hovedregel skal mindst en af parterne have en naturlig tilknytning til kirken. Det har man, hvis man er bosiddende i sognet eller hvis man er døbt eller konfirmeret i kirken.

I Keldby og Elmelunde sogne tolker vi den naturlige tilknytning, så den også gælder borgere som er bosiddende i Vordingborg kommune. Det er desuden muligt at blive velsignet uden tilknytning mod et gebyr på 2500 kr. til delvis dækning af udgifterne. Dette forudsætter dog, at personalet i den pågældende periode er i stand til at påtage sig den ekstra opgave. Det er alene præsten som vurderer, hvor vidt kan lade sig gøre.

Forud for velsignelsen vil der være en samtale med præsten, hvor hele forløbet gennemgås. I den forbindelse aftales de salmer som skal indgå, ligesom det vil være muligt at få indflydelse på dele af ritualet.

Det er muligt at høre og læse salmerne fra den danske salmebog på

www.dendanskesalmebogonline.dk.

Velsignelse i folkekirken forudsætter at mindst en af parterne er medlem af folkekirken.

En kirkelig velsignelse skal foregå i en kirke. Hvis i ønsker at blive velsignet et andet sted, skal i ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun helt undtagelsesvis, bortset fra situationer hvor velsignelsen må foregå på et hospital eller lignende.