Vielse

Ønsker i at blive viet skal i rette henvendelse til præsten i den kirke, hvor i ønsker vielsen skal finde sted. Som hovedregel skal mindst en af parterne have en naturlig tilknytning til kirken. Det har man, hvis man er bosiddende i sognet eller hvis man er døbt eller konfirmeret i kirken.

I Keldby og Elmelunde sogne tolker vi den naturlige tilknytning, så den også gælder borgere, som er bosiddende i Vordingborg kommune. Det er desuden muligt at blive viet uden tilknytning mod et gebyr på 3000 kr. til delvis dækning af udgifterne. Dette forudsætter dog, at personalet i den pågældende periode er i stand til at påtage sig den ekstra opgave. Det er alene præsten som vurderer, hvor vidt kan lade sig gøre.

Forud for vielsen vil der være en samtale mellem brudeparret og præsten. I den forbindelse aftales de salmer som skal indgå. Det er muligt at høre og læse salmerne fra den danske salmebog på

www.dendanskesalmebogonline.dk.

Ved vielsen skal der ud over brudeparret være mindst to og højst fem vidner til stede (graver og organist kan evt. fungere som vidner).

Vielse i folkekirken forudsætter at mindst en af parterne er medlem af folkekirken.

For at en kirkelig vielse kan foretages, skal der forelægge en prøvelsesattest fra kommunen, hvor brudeparret eller mindst en af parterne bor.

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke. Hvis i ønsker at blive viet et andet sted, skal i ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun helt undtagelsesvis, bortset fra situationer hvor vielsen må foregå på et hospital eller lignende.