Sognehuset

Sognehuset

Regulativ for Keldby-Elmelunde Sognehus

1) Keldby-Elmelunde sognehus bestyres af Keldby-Elmelunde menighedsråd

2) Lokalerne er etableret til brug for Konfirmandundervisning og kirkelige aktiviteter

3) Lokalerne kan hvis de er Ledige lejes til gravkaffe og mindre receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i Keldby-Elmelunde Kirker samt af selskaber der besøger kirkerne. leje 250,00 kr. for 1 time 150,00 kr. for efterfølgende timer, prisen er inkl. Varme, rengøring, og service. Max 40-50 personer. Evt. mad og drikke skal medbringes. Huset skal være ryddet og forladt inden kl.18,00

4) Udover de i styk 3 nævnte handlinger, kan huset ikke lejes til privat brug.

5) Låner / lejer står selv for bordopstilling, borddækning, kaffebrygning, servering, opvask samt oprydning. ( der må ikke tilberedes mad, kun anrettes mad i huset)

6) Brugeren er ansvarlig for at huset benyttes hensigtsmæssig og forsvarligt og uden gene for naboer, ophold uden for huset skal begrænses til arealerne umiddelbart rundt om huset, samt at huset forlades i samme stand som det modtages, bruger er erstatnings ansvarlig for alt der bliver ødelagt/ beskadiget både på hus og inventar.

7) Før man forlader huset skal inventar sættes på plads, køkken og borde rengøres, affald fjernes. Døre og vinduer være lukkede og låst, lyset slukket.

8) Det er ikke tilladt at udøve nogen form for salg af mad og drikke i forbindelse med leje af huset

9) Evt. skader eller mangler meddeles den husansvarlige straks efter brug.

Brug af huset aftales med den af Menighedsrådet udpegede husansvarlige Tlf. 55813155

Huset er Røgfrit område

Keldby-Elmelunde Menighedsråd