Fødsel

Fødsel skal anmeldes hos præsten i bopælssognet inden 14 dage.

I skal medbringe fødselsanmeldelse og vielsesattest (hvis I er gift) eller omsorgs/ansvarsattest (hvis I ikke er gift).

Er I i tvivl, om hvilket sogn I hører til, kan I indtaste adresse og postnummer på www.sogn.dk og få det oplyst.