Kirkebil

Til alle gudstjenester og arrangementer, kan kirkebil bestilles på

tlf. 70 25 77 01 (helst dagen før)